Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2016 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 10 tháng 3 năm 2016

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học từ Cao đẳng lên Đại học tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum gồm 3 ngành với tổng chỉ tiêu là 100.

Ngày thi dự kiến: 23,24/04/2016.

Xem chi tiết văn bản tại đây. 

Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo liên thông (áp dụng từ năm 2016).  


TIN LIÊN QUAN