Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2016 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 10 tháng 3 năm 2016

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum gồm 7 ngành với tổng chỉ tiêu là 200.

Ngày thi dự kiến: 23,24/04/2016.

Xem chi tiết văn bản tại đây. 

TIN LIÊN QUAN