Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2016 tại Đại học Đà Nẵng

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 10 tháng 3 năm 2016

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học gồm các ngành của trường Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm:

Ngày thi dự kiến: 23,24/04/2016.

Xem chi tiết văn bản tại đây.

TIN LIÊN QUAN