Thông báo phúc khảo bài thi VLVH và liên thông VLVH đợt thi tháng 10 năm 2015

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2015

Hội đồng tuyển sinh VLVH và liên thông VLVH đợt thi tháng 10 năm 2015 thông báo về việc nhận đơn phúc khảo của thí sinh, cụ thể như sau:
- Thời gian nhận đơn: từ ngày 15/12/2015 đến hết ngày 30/12/2015.
- Địa điểm nộp đơn: Ban Đào tạo, ĐH Đà Nẵng.
                                 Số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng.

(Đơn đề nghị phúc khảo được tải tại đây)

TIN LIÊN QUAN