Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng hình thức vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt thi tháng 10/2015

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2015

STT

Địa điểm thi/Ngành

 

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

Mã trường

VLVH

Liên thông

I

TTGDTX Gia lai

 

 

 

 1

Luật

DDQ

D380101

24.0

II

Trường ĐH Phạm Văn Đồng

 

 

 1

Luật

DDQ

D380101

13.5

 2

Kế Toán (CĐ-ĐH)

DDQ

D340301

 

15.0

 3

Giáo dục tiểu học (TC-ĐH)

DDS

D140202

 

17.5

III

CĐKTKT Quảng Nam

 

 

 1

Giáo dục tiểu học (TC-ĐH)

DDS

D140202

19.5

 2

Luật

DDQ

D380101

14.0

IV

TTGDTX Tiền Giang

 

 

 1

Giáo dục tiểu học (CĐ-ĐH)

DDS

D140202

 

16.0

V

Trường TC Miền Đông

 

 

 1

Giáo dục mầm non (TC-ĐH)

DDS

D140201

 

17.0

VI

Trường TC KTKT Quảng Đông

 

 

 1

Giáo dục mầm non (TC-ĐH)

DDS

D140201

 

18.5

VII

TTGDTX TP. Đà nẵng

 

 

 1

Giáo dục mầm non (TC-ĐH)

DDS

D140201

 

18.0

VIII

CĐ công thương TP HCM tại Q. Ngãi

 

 

 1

Giáo dục mầm non (TC-ĐH)

DDS

D140201

 

19.5

IX

Trường TC lâm nghiệp Tây nguyên

 

 

 1

Kế Toán (CĐ-ĐH)

DDQ

D340301

 

19.5

 2

Kế Toán (TC-ĐH)

DDQ

D340301

 

20.0

 3

Quản trị kinh doanh

DDQ

D340101

18.0

X

Trường Trung cấp KTKT Đắc Lắc

 

 

 1

Kế Toán (CĐ-ĐH)

DDQ

D340301

 

17.5

 2

Kế Toán (TC-ĐH)

DDQ

D340301

 

20.0

XI

TTGDTX Bình Định

 

 

 1

Luật

DDQ

D380101

23.5

XII

Trường CĐ Cộng đồng Cà Mau

 

 

 1

Luật kinh tế

DDQ

D380107

18.5

XIII

ĐHSP Đà nẵng

 

 

 1

Giáo dục Mầm non (TC-ĐH)

DDS

D140201

17.0

XIV

Phân hiệu Kon Tum

 

 

 1

Kỹ thuật điện, điện tử

DDP

D520201

22.0

 2

Luật

DDP

D380101

12.0

 3

Kế Toán (CĐ-ĐH)

DDP

D340301

 

23.0

 4

Quản trị kinh doanh (CĐ-ĐH)

DDP

D340101

 

24.5

TIN LIÊN QUAN