Đề cương ôn thi liên thông trường Đại học Ngoại ngữ

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 13 tháng 3 năm 2017

Xem chi tiết đề cương ôn thi liên thông ở link tương ứng bên dưới:

Môn Biên dịch.

Môn Đọc hiểu.

Môn Giáo học pháp.