Đề cương ôn thi liên thông trường Cao đẳng Công nghệ

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 13 tháng 3 năm 2017

Xem chi tiết đề cương các môn ôn thi liên thông ở link tương ứng bên dưới:

-       Kỹ thuật mạch điện tử

-       Vẽ kỹ thuật

-       Vật liệu xây dựng

-       Cơ sở kỹ thuật điện

-       Cơ sở dữ liệu

-       Kỹ thuật Nhiệt

-       Truyền động cơ khí

-       Hóa đại cương

-       Hóa phân tích

-       Cơ sở kỹ thuật thực phẩm

-       Điện tử ứng dụng

-       Nguyên lý động cơ đốt trong

-       Nguyên lý cắt- dao cắt  - Công nghệ chế tạo

-       Kết cấu Công Trình

-       Truyền động điện

-       Kỹ thuật lập trình C

-       Máy và thiết bị lạnh

-       Hệ thống cơ điện tử

-       Quá trình và Thiết bị

-       Công nghệ xử lý nước thải

-       Kỹ thuật sấy lạnh