TIN MỚI

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực ĐHQG Hồ Chí Minh năm 2022 (Đợt bổ sung) vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh đợt xét từ ngày 22/7/2022 đến ngày 20/8/2022 (11/08/2022)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét học bạ trung học phổ thông năm 2022 (Đợt bổ sung) vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh đợt xét từ ngày 22/7/2022 đến ngày 20/8/2022 (11/08/2022)
Điểm nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2022 (02/08/2022)
Điểm trúng tuyển phương thức xét học bạ trung học phổ thông năm 2022 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 09/7/2022 đến ngày 15/7/2022 (21/07/2022)
Điểm trúng tuyển phương thức xét học bạ trung học phổ thông năm 2022 vào Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 11/7/2022 đến ngày 16/7/2022 (21/07/2022)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét học bạ trung học phổ thông năm 2022 (dành cho các ngành có môn năng khiếu) đợt xét từ ngày 22/7/2022 đến ngày 20/8/2022 (20/07/2022)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét học bạ trung học phổ thông năm 2022 vào Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 11/7/2022 đến ngày 16/7/2022 (11/07/2022)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét học bạ trung học phổ thông năm 2022 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 09/7/2022 đến ngày 15/7/2022 (09/07/2022)
Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực đợt 1 - 2022 theo kế hoạch xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng (30/06/2022)
Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 – 2022 theo kế hoạch xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng (30/06/2022)

TIN NỔI BẬT

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Đăng ký
1. Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 11/7/2022 đến ngày 16/7/2022 11/07/2022 16/07/2022 Tìm lại
2. Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 09/7/2022 đến ngày 15/7/2022 09/07/2022 15/07/2022 Tìm lại
3. Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo phương thức xét học bạ THPT vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2022 10/05/2022 15/06/2022 Tìm lại
4. Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM vào Đại học Đà Nẵng năm 2022 10/05/2022 15/06/2022 Tìm lại
5. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 25/11/2021 đến ngày 05/12/2021 25/11/2021 06/12/2021 Tìm lại
6. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 05/11/2021 đến ngày 15/11/2021 05/11/2021 16/11/2021 Tìm lại
7. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/10/2021 01/10/2021 15/10/2021 Tìm lại
8. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 01/9/2021 đến ngày 17/9/2021 01/09/2021 18/09/2021 Tìm lại

VIDEO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Sau đại học

Theo kế hoạch của các trường đại học thành viên

Vừa làm vừa học

Theo kế hoạch của các trường đại học thành viên

TRANG TUYỂN SINH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Đang truy cập: 228; Đã truy cập: 30,961,324