Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018 - khóa 38

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 19 tháng 7 năm 2018

Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 38 cho 23 ngành tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, gồm:

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu

 

DDK

Trường Đại học Bách khoa

85

1

9420201

Công nghệ sinh học

5

2

9480101

Khoa học máy tính

10

3

9520101

Cơ kỹ thuật

5

4

9520103

Kỹ thuật cơ khí

5

5

9520115

Kỹ thuật nhiệt

5

6

9520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

10

7

9520201

Kỹ thuật điện

10

8

9520203

Kỹ thuật điện tử

5

9

9520208

Kỹ thuật viễn thông

5

10

9520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

10

11

9540101

Công nghệ thực phẩm

5

12

9580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

5

13

9580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

5

 

DDQ

Trường Đại học Kinh tế

34

14

9310105

Kinh tế phát triển

8

15

9340101

Quản trị kinh doanh

10

16

9340201

Tài chính – Ngân hàng

8

17

9340301

Kế toán

8

 

DDS

Trường Đại học Sư phạm

25

18

9220121

Văn học Việt Nam

5

19

9229020

Ngôn ngữ học

5

20

9440114

Hoá hữu cơ

5

21

9480104

Hệ thống thông tin

5

22

9140114

Quản lý giáo dục

5

 

DDF

Trường Đại học Ngoại ngữ

10

23

9220201

Ngôn ngữ Anh

10

 Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 05/10/2018.

 

 Thời gian xét tuyển: dự kiến ngày 27,28/10/2018.

 

Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 38 tại đây.

Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây.

TIN LIÊN QUAN