[81] Danh mục ngành đào tạo Thạc sĩ (Apr 12 2017 12:00AM)
[82] Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi cao học và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017- khóa 35 (Apr 12 2017 12:00AM)
[83] Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học- đợt 1 năm 2017 (Apr 7 2017 12:00AM)
[84] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017- khóa 35 (bổ sung) (Apr 13 2017 12:00AM)
[85] Danh mục ngành đào tạo Tiến sĩ (Mar 22 2017 12:00AM)
[86] Thông báo tổ chức đánh giá chuẩn tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học- đợt 1 năm 2017 (Feb 23 2017 4:21PM)
[87] Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (cập nhật tháng 4 năm 2017) (Feb 15 2017 12:00AM)
[88] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017- khóa 35 tại Trường Đại học Quảng Bình (Mar 1 2017 12:00AM)
[89] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017- khóa 35 tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Mar 1 2017 12:00AM)
[90] Thông báo xét tuyển cao học đợt 1 năm 2017 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV (Mar 1 2017 12:00AM)
[91] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017- khóa 35 (Mar 1 2017 12:00AM)
[92] Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 (Mar 1 2017 12:00AM)
[93] Kết quả thi tuyển sinh sau đại học khóa 34 (Dec 8 2016 1:28PM)
[94] Kết quả thi ngoại ngữ chuẩn B1 đợt 22 (Dec 1 2016 12:00AM)
[95] Lịch thi ngoại ngữ trình độ B1 đợt 22 (Oct 1 2016 12:00AM)
[96] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016- khóa 34 tại Trường Đại học Quảng Bình (Aug 10 2016 12:00AM)
[97] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016- khóa 34 tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Aug 10 2016 12:00AM)
[98] Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cấp độ B1 (bậc 3/6) của Khung Châu Âu dành cho học viên cao học - Đợt 22 (Sep 1 2016 12:00AM)
[99] Thông báo tổ chức thi Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cấp độ B1 (bậc 3/6) của Khung Châu Âu dành cho học viên cao học - Đợt 22 (Sep 1 2016 12:00AM)
[100] Thông báo xét tuyển cao học Đợt 2 năm 2016 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV (Aug 10 2016 8:55AM)
Tìm thấy: 140 mục   / 7 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]