Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 1 tháng 3 năm 2017

Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 35 cho 20 ngành và tuyển sinh Nghiên cứu sinh theo đề án 911, đợt 1 năm 2017 cho 09 ngành tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

 Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 28/4/2017.

 Thời gian xét tuyển: dự kiến ngày 27/5/2017.

Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 35 tại đây.

Xem thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh theo đề án 911, đợt 1 năm 2017 tại đây.

Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây.


TIN LIÊN QUAN