Thông báo điều chỉnh lịch thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học - đợt 1 năm 2020

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 4 tháng 5 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo điều chỉnh lịch thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học - đợt 1 năm 2020 như sau:

- Ngày thi: ngày 24/5.

- Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký dự thi: 15/5.

Mọi thông tin liên quan sẽ được cập nhật trên trang tuyển sinh, facebook (https://www.facebook.com/tuyensinhdaihocdanang/), zalo tuyển sinh (https://zalo.me/tsdhdn) của Đại học Đà Nẵng hoặc liên lạc qua số điện thoại 02363. 835005 và 02363. 832552 để biết thêm thông tin.

TIN LIÊN QUAN