Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018 tại Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 16 tháng 3 năm 2018

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học tại Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum trình độ Đại học, Liên thông Cao đẳng lên Đại học theo hình thức xét tuyển.

- Thời gian nộp hồ sơ: Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum chuyển toàn bộ hồ sơ ĐKDT về Ban Đào tạo - Đại học Đà Nẵng trước ngày 10/4/2018.

- Thời gian xét tuyển:

  + Đối với ngành xét tuyển: Thời gian xét tuyển dự kiến sau 2 tuần kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Chi tiết thông báo xem tại đây

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: tải tại đây.

 

Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum hoặc Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng, điện thoại: (0236) 3835345./. 

TIN LIÊN QUAN