TIN NỔI BẬT

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Đăng ký
1. Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy vào Đại học Đà Nẵng dành cho người nước ngoài 15/04/2024 15/08/2024 Đăng ký
2. Đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 năm 2024 15/04/2024 31/05/2024 Tìm lại
3. Đăng ký xét tuyển vào đại học theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2024 15/04/2024 31/05/2024 Tìm lại
4. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Kon Tum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 10/10/2023 đến 30/10/2023 10/10/2023 30/10/2023 Tìm lại
5. Đăng ký xét tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Phân hiệu Kon Tum từ 10/10/2023 đến 30/10/2023 10/10/2023 30/10/2023 Tìm lại
6. Đăng ký xét tuyển vào ĐH Sư phạm Kỹ thuật theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ ngày 25/09/2023 đến ngày 30/09/2023 25/09/2023 30/09/2023 Tìm lại
7. Đăng ký xét tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật từ 25/9/2023 đến 30/9/2023 25/09/2023 30/09/2023 Tìm lại
8. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Kon Tum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 21/9/2023 đến 28/9/2023 21/09/2023 28/09/2023 Tìm lại
9. Đăng ký xét tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Phân hiệu Kon Tum từ 21/9/2023 đến 28/9/2023 21/09/2023 28/09/2023 Tìm lại
10. Đăng ký xét tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Trường Đại học Ngoại ngữ từ 15/9/2023 đến 20/9/2023 15/09/2023 20/09/2023 Tìm lại
11. Đăng ký xét tuyển vào ĐH Sư phạm theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ ngày 15/9/2023 đến ngày 20/9/2023 15/09/2023 20/09/2023 Tìm lại

VIDEO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

HƯỚNG DẪN THEO DÕI HỒ SƠ

TRANG TUYỂN SINH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Đang truy cập: 288; Đã truy cập: 38,278,114