TIN MỚI

Điểm trúng tuyển phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông năm 2024 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 25/6/2024 đến ngày 05/7/2024 (10/07/2024)
Điểm trúng tuyển phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông năm 2024 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN, xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 27/6/2024 đến ngày 04/7/2024 (09/07/2024)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông năm 2024 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN, xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 27/6/2024 đến ngày 04/7/2024 (27/06/2024)
Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (26/06/2024)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông năm 2024 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 25/6/2024 đến ngày 05/7/2024 (25/06/2024)
Tra cứu kết quả xét tuyển theo phương thức xét học bạ THPT và điểm thi Đánh giá năng lực năm 2024 (21/06/2024)
Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 năm 2024 đợt xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng (21/06/2024)
Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực năm 2024 đợt xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng (21/06/2024)
Thông báo tuyển sinh bổ sung đại học chính quy năm 2024 vào Trường Đại học Ngoại ngữ và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (08/05/2024)
Thông báo tuyển sinh bổ sung đại học chính quy năm 2024 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (25/04/2024)

TIN NỔI BẬT

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Đăng ký
1. Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy vào Đại học Đà Nẵng dành cho người nước ngoài 15/04/2024 15/08/2024 Đăng ký
2. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Kon Tum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 25/6/2024 đến 05/7/2024 25/06/2024 05/07/2024 Tìm lại
3. Đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 27/6/2024 đến 04/7/2024 27/06/2024 04/07/2024 Tìm lại
4. Đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 năm 2024 15/04/2024 31/05/2024 Tìm lại
5. Đăng ký xét tuyển vào đại học theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2024 15/04/2024 31/05/2024 Tìm lại
6. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Kon Tum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 10/10/2023 đến 30/10/2023 10/10/2023 30/10/2023 Tìm lại
7. Đăng ký xét tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Phân hiệu Kon Tum từ 10/10/2023 đến 30/10/2023 10/10/2023 30/10/2023 Tìm lại
8. Đăng ký xét tuyển vào ĐH Sư phạm Kỹ thuật theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ ngày 25/09/2023 đến ngày 30/09/2023 25/09/2023 30/09/2023 Tìm lại
9. Đăng ký xét tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật từ 25/9/2023 đến 30/9/2023 25/09/2023 30/09/2023 Tìm lại
10. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Kon Tum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 21/9/2023 đến 28/9/2023 21/09/2023 28/09/2023 Tìm lại
11. Đăng ký xét tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Phân hiệu Kon Tum từ 21/9/2023 đến 28/9/2023 21/09/2023 28/09/2023 Tìm lại

VIDEO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

HƯỚNG DẪN THEO DÕI HỒ SƠ

TRANG TUYỂN SINH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Đang truy cập: 465; Đã truy cập: 38,895,434