Hôm nay ngày: 03/03/2015

Lượt truy cập: 4,093,687
Đang truy cập: 12
THÔNG TIN CHUNG
[1]  Thông báo tuyển sinh đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học (đủ 36 tháng) năm 2015 tại Đại học Đà Nẵng (02/03/2015)
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng. Hạn cuối nhận hồ sơ ngày 10/4/2015.
[2]  Thông báo tuyển sinh đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học (chưa đủ 36 tháng) năm 2015 tại Đại học Đà Nẵng (02/03/2015)
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng. Hạn cuối nhận hồ sơ ngày 10/4/2015.
[3]  Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Đại học Đà Nẵng (02/03/2015)
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng. Hạn cuối nhận hồ sơ ngày 10/4/2015.
[4]  Tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 2015 (09/02/2015)
[5]  Thông báo tuyển sinh Chương trình Hợp tác đào tạo quốc tế Genetic Danang năm 2015 (09/02/2015)
[6]  Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (30/01/2015)
[7]  Báo cáo thống kê năm học 2014-2015 (18/12/2014)
[8]  Xác định chỉ tiểu tuyển sinh hệ chính quy năm 2015 (03/12/2014)
[9]  Báo cáo kết quả TS 2014 và kế hoạch TS 2015 (02/12/2014)
[10]  Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng hệ chính quy năm 2014 (Theo hình thức xét tuyển bổ sung từ ngày 25/9 đến 18/10/2014) (20/10/2014)
[11]  Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (16/10/2014)
[12]  Xét tuyển bổ sung vào Đại học Đà Nẵng hệ đào tạo chính quy năm 2014 (đợt từ ngày 02/10/2014 đến ngày 21/10/2014) (02/10/2014)
 Tìm thấy: 181 mục / 16 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013
© Đại học Đà Nẵng
 Đại học Đà Nẵng

Tổ Quản trị mạng Thông tin - Đại học Đà Nẵng 
        Fone: 0511.3817533
        Các thành viên:
        - Đinh Quang Trung
        - Huỳnh Kim Trọng
        - Hồ Duy Việt

 Thiết kế
 Địa chỉ   : 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng  Đơn vị  : Tổ Quản trị mạng Thông tin - ĐHĐN
 Điện thoại : 84.511. 3822 041  Điện thoại : 84.511. 3817 533
 Email : webmaster@ud.edu.vn  Email : udn.it@ud.edu.vn