TIN MỚI

Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 3 và 4 năm 2020 tại Đại học Đà Nẵng và các địa phương (26/11/2020)
Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 - Khóa 42 (20/11/2020)
Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 3 và 4 năm 2020 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (11/11/2020)
Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo kết quả học tập THPT năm 2020 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đợt bổ sung từ ngày 09/11/2020 đến ngày 25/11/2020 (10/11/2020)
Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh dành cho học viên cao học - đợt 2 năm 2020 (06/11/2020)
Điểm trúng tuyển vào Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT đợt bổ sung từ ngày 07/10 đến 15/10/2020 (03/11/2020)
Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến 31/10/2020 (03/11/2020)
Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến 21/10/2020 (26/10/2020)
Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT đợt bổ sung từ ngày 06/10 đến 12/10/2020 (20/10/2020)
Điểm trúng tuyển vào Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT đợt bổ sung từ ngày 05/10 đến 09/10/2020 (20/10/2020)

TIN NỔI BẬT

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Đăng ký
1. Đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 - Khóa 42 14/09/2020 28/11/2020 Hết hạn
2. Đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV - Khóa 42 14/09/2020 28/11/2020 Hết hạn
3. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 09/11 đến ngày 25/11/2020 10/11/2020 25/11/2020 Hết hạn
4. Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 2/2020 15/09/2020 14/11/2020 Hết hạn
5. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến ngày 31/10/2020 15/10/2020 31/10/2020 Hết hạn
6. Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, từ ngày 15/10/2020 đến ngày 21/10/2020 15/10/2020 21/10/2020 Hết hạn
7. Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến ngày 15/10/2020 08/10/2020 15/10/2020 Hết hạn
8. Đăng ký xét tuyển vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 7/10 đến ngày 15/10/2020 08/10/2020 15/10/2020 Hết hạn
9. Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Trường Đại học Sư phạm, từ ngày 08/10/2020 đến ngày 15/10/2020 08/10/2020 15/10/2020 Hết hạn
10. Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, từ ngày 06/10/2020 đến ngày 12/10/2020 06/10/2020 12/10/2020 Hết hạn

KẾ HOẠCH THI, TUYỂN SINH

Sau đại học

Đợt 1: 11,12/7/2020

Đợt 2: 12,13/12/2020

Vừa làm vừa học

Đợt 1: tháng 4/2020

Đợt 2: tháng 7/2020

Đợt 3: tháng 10/2020

Đợt 4: tháng 12/2020

Thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học

Đợt 1: ngày 24/5/2020

Đợt 2: ngày 15/11/2020

Đào tạo từ xa

6 đợt tuyển sinh vào các tháng 2, 4, 6, 8, 10,12/2020

TRANG TUYỂN SINH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Đang truy cập: 119; Đã truy cập: 25,630,292