Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2018 - khóa 37

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2018

Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 37 cho 22 ngành tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, gồm:

 

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu

 

DDK

Trường Đại học Bách khoa

11

1

9420201

Công nghệ sinh học

 

2

9480101

Khoa học máy tính

 

3

9520101

Cơ kỹ thuật

 

4

9520103

Kỹ thuật cơ khí

 

5

9520115

Kỹ thuật nhiệt

 

6

9520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

 

7

9520201

Kỹ thuật điện

 

8

9520203

Kỹ thuật điện tử

 

9

9520208

Kỹ thuật viễn thông

 

10

9520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

11

9540101

Công nghệ thực phẩm

 

12

9580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

 

13

9580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

 

 

DDQ

Trường Đại học Kinh tế

34

14

9310105

Kinh tế phát triển

08

15

9340101

Quản trị kinh doanh

10

16

9340201

Tài chính – Ngân hàng

08

17

9340301

Kế toán

08

 

DDS

Trường Đại học Sư phạm

20

18

9220121

Văn học Việt Nam

05

19

9229020

Ngôn ngữ học

05

20

9440114

Hoá hữu cơ

05

21

9480104

Hệ thống thông tin

05

 

DDF

Trường Đại học Ngoại ngữ

10

22

9220201

Ngôn ngữ Anh

10

 

 Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 27/4/2018.

 

 Thời gian xét tuyển: dự kiến ngày 19/5/2018.

 

Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 37 tại đây.

Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây.

TIN LIÊN QUAN