Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh cho người nước ngoài năm 2021

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 8 tháng 2 năm 2021

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 tại các đơn vị thành viên dành cho người nước ngoài như sau:

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu

 

DDK

Trường Đại học Bách khoa

 

1

9420201

Công nghệ sinh học

Trong chỉ tiêu chung mỗi ngành

2

9480101

Khoa học máy tính

3

9520101

Cơ kỹ thuật

4

9520103

Kỹ thuật cơ khí

5

9520116

Kỹ thuật Cơ khí Động lực

6

9520203

Kỹ thuật điện tử

7

9520115

Kỹ thuật nhiệt

8

9520201

Kỹ thuật điện

9

9520208

Kỹ thuật viễn thông

10

9520216

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

11

9540101

Công nghệ thực phẩm

12

9580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

13

9580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

14

9580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

15

9520320

Kỹ thuật môi trường

16

9580201

Kỹ thuật xây dựng

 

DDQ

Trường Đại học Kinh tế

 

17

9310105

Kinh tế phát triển

Trong chỉ tiêu chung mỗi ngành

18

9340101

Quản trị kinh doanh

19

9340201

Tài chính – Ngân hàng

20

9340301

Kế toán

 

DDS

Trường Đại học Sư phạm

 

21

9220121

Văn học Việt Nam

Trong chỉ tiêu chung mỗi ngành

22

9229020

Ngôn ngữ học

23

9440114

Hoá hữu cơ

24

9480104

Hệ thống thông tin

25

9140114

Quản lý giáo dục

26

9460104

Đại số và lý thuyết số

27

9140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

 

DDF

Trường Đại học Ngoại ngữ

 

28

9220201

Ngôn ngữ Anh

Trong chỉ tiêu chung mỗi ngành

Thời gian xét tuyển

            Đợt 1: Tháng 4/2021

- Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/4/2021 (thứ Sáu).

- Xét tuyển: Dự kiến ngày 23/4/2021 (thứ Sáu).

Đợt 2: Tháng 8/2021

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 03/5/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 30/7/2021 (thứ Sáu).

- Xét tuyển: Dự kiến ngày 20/8/2021 (thứ Sáu).

Đợt 3: Tháng 10/2021

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 23/8/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 01/10/2021 (thứ Sáu).

- Xét tuyển: Dự kiến ngày 22/10/2021 (thứ Sáu).

Đợt 4: Tháng 12/2021

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 25/10/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 03/12/2021 (thứ Sáu).

 - Xét tuyển: Dự kiến ngày 20/12/2021 (thứ Hai). 

 

Xem thông báo xét tuyển tại đây

Tải mẫu hồ sơ đăng ký tại đây 

TIN LIÊN QUAN