Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 đối với người nước ngoài tại Trường Đại học Sư phạm

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 15 tháng 2 năm 2023

              Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 tại Trường Đại học Sư phạm đối với người nước ngoài như sau:

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu

 

DDS

Trường Đại học Sư phạm

Nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh chung của mỗi ngành

1

9140114

Quản lý giáo dục

2

9140111

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn (Vật lý)

3

9420101

Sinh học

4

9440114

Hoá hữu cơ

5

9480104

Hệ thống thông tin

6

9460104

Đại số và lý thuyết số

7

9229020

Ngôn ngữ học

8

9220121

Văn học Việt Nam

9

9229013

Lịch sử Việt Nam

Kế hoạch tuyển sinh

Đợt 1: tháng 4/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/3/2023 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 07/4/2023 (thứ Sáu).

Đợt 2: tháng 6/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày 10/4/2023 (thứ Hai) đến hết ngày 15/5/2023 (thứ Hai);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 09/6/2023 (thứ Sáu).

Đợt 3: tháng 8/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày 19/6/2023 (thứ Hai) đến hết ngày 28/7/2023 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 18/8/2023 (thứ Sáu).

Đợt 4: tháng 10/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày 04/9/2023 (thứ Hai) đến hết ngày 06/10/2023 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 27/10/2023 (thứ Sáu).

Đợt 5: tháng 12/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày 01/11/2023 (thứ Tư) đến hết ngày 01/12/2023 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 18/12/2023 (thứ Hai).

* Thời gian công bố kết quả xét tuyển: dự kiến sau khi xét tuyển 07 ngày làm việc.

* Thời gian nhập học: dự kiến sau khi công bố kết quả xét tuyển 07 ngày làm việc.

 

Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2023 tại đây

Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây   

Xem đề án tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm tại đây   

TIN LIÊN QUAN