Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2021

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 8 tháng 2 năm 2021

Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2021 cho các ngành tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên như sau:

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu

 

DDK

Trường Đại học Bách khoa

 

1

9420201

Công nghệ sinh học

2

2

9480101

Khoa học máy tính

3

3

9520101

Cơ kỹ thuật

2

4

9520103

Kỹ thuật cơ khí

2

5

9520116

Kỹ thuật Cơ khí Động lực

4

6

9520203

Kỹ thuật điện tử

2

7

9520115

Kỹ thuật nhiệt

2

8

9520201

Kỹ thuật điện

5

9

9520208

Kỹ thuật viễn thông

2

10

9520216

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

2

11

9540101

Công nghệ thực phẩm

2

12

9580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

2

13

9580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

2

14

9580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

3

15

9520320

Kỹ thuật môi trường

2

16

9580201

Kỹ thuật xây dựng

5

 

DDQ

Trường Đại học Kinh tế

 

17

9310105

Kinh tế phát triển

5

18

9340101

Quản trị kinh doanh

15

19

9340201

Tài chính – Ngân hàng

5

20

9340301

Kế toán

5

 

DDS

Trường Đại học Sư phạm

 

21

9220121

Văn học Việt Nam

10

22

9229020

Ngôn ngữ học

10

23

9440114

Hoá hữu cơ

10

24

9480104

Hệ thống thông tin

10

25

9140114

Quản lý giáo dục

10

26

9460104

Đại số và lý thuyết số

10

27

9140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

10

 

DDF

Trường Đại học Ngoại ngữ

 

28

9220201

Ngôn ngữ Anh

10

 . Thời gian xét tuyển

Đợt 1: Tháng 4/2021

- Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/4/2021 (thứ Sáu).

- Xét tuyển: Dự kiến ngày 23/4/2021 (thứ Sáu).

Đợt 2: Tháng 8/2021

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 03/5/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 30/7/2021 (thứ Sáu).

- Xét tuyển: Dự kiến ngày 20/8/2021 (thứ Sáu).

Đợt 3: Tháng 10/2021

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 23/8/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 01/10/2021 (thứ Sáu).

- Xét tuyển: Dự kiến ngày 22/10/2021 (thứ Sáu).

Đợt 4: Tháng 12/2021

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 25/10/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 03/12/2021 (thứ Sáu).

- Xét tuyển: Dự kiến ngày 20/12/2021 (thứ Hai).

Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2021 tại đây

Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây   

Danh mục các ngành đúng và gần ở bậc đại học và thạc sĩ phù hợp với ngành đào tạo Tiến sĩ xem tại đây  

TIN LIÊN QUAN