Danh sách ngành mới tuyển sinh vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019

Năm 2019, Đại học Đà Nẵng có 7 ngành mới tuyển sinh của Trường Đại học Bách Khoa và Trường Đại học Sư phạm, trong đó có 5 ngành thuộc nhóm ngành đào tạo Giáo viên, được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu, cụ thể như sau:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Trường tuyển sinh

Chỉ tiêu

1

7140204

Giáo dục công dân

Đại học Sư phạm

50

2

7140246

Sư phạm Công nghệ

Đại học Sư phạm

50

3

7140247

Sư phạm Khoa học tự nhiên

Đại học Sư phạm

50

4

7140249

Sư phạm Lịch sử-Địa lý

Đại học Sư phạm

80

5

7140250

Sư phạm Tin học và Công nghệ tiểu học

Đại học Sư phạm

50

6

7520118

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Đại học Bách khoa

60

7

7580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Đại học Bách khoa

120

 

TIN LIÊN QUAN