Điểm chuẩn cao nhất 4 năm vừa qua

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 6 tháng 3 năm 2019

Từ năm 2015 đến năm 2018, ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Bách khoa (DDK) luôn là ngành có điểm chuẩn cao nhất dao động từ 23 đến 26 điểm, Trường Đại học Kinh tế (DDQ) có ngành Kinh doanh quốc tế 21.25 - 24.5 điểm.

 

Ngành Sư phạm Toán học của Trường Đại học Sư Phạm (DDS) dẫn đầu 3 năm liền với mức điểm dao động từ 22.5 đến 24.25 điểm.

Các ngành của Trường Đại học Ngoại ngữ (DDF) có nhân hệ số 2 môn Ngoại ngữ, trong đó ngành Sư phạm Tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất trong 3 năm, đáng chú ý là năm 2015 với mức điểm 30.

Điểm chuẩn của Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2018 quy về thang điểm 30.

Trường

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

DDK

Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ điện tử (24 điểm)

Công nghệ thông tin (23.75 điểm)

Công nghệ thông tin (26 điểm)

Công nghệ thông tin (23 điểm)

DDQ

Kinh doanh quốc tế (23.75 điểm)

Kinh doanh quốc tế (21.75 điểm)

Kinh doanh quốc tế (24.5 điểm)

Kinh doanh quốc tế (21.25 điểm)

DDS

Sư phạm Toán học (24.25 điểm)

Sư phạm Toán học (22.5 điểm)

Sư phạm Toán học (24.25 điểm)

Sư phạm Ngữ văn (21 điểm)

DDF

Sư phạm Tiếng Anh (30 điểm)

Sư phạm Tiếng Anh (28.75 điểm)

Ngôn ngữ Nhật (25 điểm)

Sư phạm Tiếng Anh (21.95 điểm)

TIN LIÊN QUAN