Đại học Đà Nẵng giữ ổn định các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 2 tháng 1 năm 2024

Năm tuyển sinh 2023, Đại học Đà Nng đã thu hút được nhiều bậc phụ huynh và các em học sinh đăng ký lựa chọn vào các cơ sở giáo dục của Đại học Đà Nng là nơi gửi gắm, căn nhà th hai để giáo dục cho con em của mình. Có đến hơn 96% thí sinh nhập học so với chỉ tiêu đề ra đã giúp cho Đại học Đà Nẵng có một năm tuyển sinh thành công.