Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 - Khóa 42

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 42 tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng như sau:

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu

(dự kiến)

I

DDK

Trường Đại học Bách khoa

 

1

8420201

Công nghệ sinh học

17

2

8480101

Khoa học máy tính

33

3

8520103

Kỹ thuật cơ khí

17

4

8520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

38

5

8520114

Kỹ thuật cơ điện tử

18

6

8520115

Kỹ thuật nhiệt

20

7

8520201

Kỹ thuật điện

22

8

8520203

Kỹ thuật điện tử

31

9

8520216

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

31

10

8520301

Kỹ thuật hóa học

21

11

8520320

Kỹ thuật môi trường

19

12

8540101

Công nghệ thực phẩm

24

13

8580101

Kiến trúc

20

14

8580201

Kỹ thuật xây dựng

36

15

8580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

30

16

8580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

58

17

8580302

Quản lý xây dựng

47

II

DDQ

Trường Đại học Kinh tế

 

18

8229001

Triết học

17

19

8310107

Thống kê kinh tế

29

20

8340101

Quản trị kinh doanh

75

21

8340201

Tài chính – Ngân hàng

44

22

8340410

Quản lý kinh tế

15

23

8340301

Kế toán

58

24

8310105

Kinh tế phát triển

27

III

DDS

Trường Đại học Sư phạm

 

25

8440114

Hóa hữu cơ

51

26

8440119

Hóa lí thuyết và hóa lí

27

8420114

Sinh học thực nghiệm

28

8140111

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

21

29

8140114

Quản lý giáo dục

30

8140101

Giáo dục học

31

8460104

Đại số và lí thuyết số

51

32

8460113

Phương pháp Toán sơ cấp

33

8480104

Hệ thống thống tin

34

8220121

Văn học Việt Nam

87

35

8229020

Ngôn ngữ học

36

8310630

Việt Nam học

37

8229013

Lịch sử Việt Nam

38

8310401

Tâm lý học

39

8850101

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu(dự kiến)

IV

DDF

Trường Đại học Ngoại ngữ

 

40

8220201

Ngôn ngữ Anh

44

41

8220203

Ngôn ngữ Pháp

10

42

6022024

Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

13

43

8140111

Lý luận và PP dạy học bộ môn tiếng Anh

42

- Thời gian thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 12/12/2020 và 13/12/2020.

- Thời gian đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/11/2020. 

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại đây     

Danh mục môn thi: xem tại đây

Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi; các học phần phải học bổ sung kiến thức cho ngành đúng hoặc phù hợp; ngành gần và ngành khác cho các ngành Quản lý và Quản trị: xem tại đây.  

TIN LIÊN QUAN