Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần và các học phần phải học bổ sung tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (cập nhật tháng 10 năm 2020)

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi; các học phần phải học bổ sung kiến thức cho ngành đúng hoặc phù hợp; ngành gần và ngành khác cho các ngành Quản lý và Quản trị áp dụng từ khóa tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020:

1. Trường Đại học Bách khoa  

2. Trường Đại học Kinh tế

3. Trường Đại học Sư phạm

4. Trường Đại học Ngoại ngữ 

TIN LIÊN QUAN