Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ năm 2020

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy vào các trường đại học thành viên, phân hiệu, viện, khoa trực thuộc (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) năm 2020, theo hình thức xét kết quả học tập Trung học phổ thông như sau:

1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển: xem tại đây

2. Vùng tuyển, đối tượng và chính sách ưu tiên

- Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước.

- Đối tượng: thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Chính sách ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

3. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển

3.1. Nguyên tắc đăng ký

- Thí sinh được đăng ký tối đa 05 nguyện vọng trong Đơn đăng ký xét tuyển (mẫu 1B). Các ngành đăng ký trong danh mục các ngành xét tuyển theo học bạ tại Phụ lục đính kèm, thuộc cùng một cơ sở đào tạo hoặc nhiều cơ sở đào tạo khác nhau thuộc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN).

- Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Các nguyện vọng không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được xét.

- Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT); trường hợp thí sinh nộp nhiều hơn 01 hồ sơ ĐKXT thì các hồ sơ nộp sau (tính theo thời điểm nộp) không được xét.

3.2. Nguyên tắc xét tuyển

- Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.

- Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn học/môn thi năng khiếu theo thang điểm 10 cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo qui định của Qui chế tuyển sinh, được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là trung bình cộng điểm môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo tiêu chí phụ qui định tại Phụ lục của thông báo này, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên cho thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

- Thí sinh không cung cấp minh chứng để hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được cộng điểm ưu tiên.

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời gian qui định của ĐHĐN. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và Đại học Đà Nẵng xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung hoặc hình thức xét tuyển khác.

4. Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển

4.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Hồ sơ gồm:

-    Đơn đăng ký xét tuyển (Mẫu 1B) có đầy đủ thông tin theo quy định. Thí sinh tải mẫu đơn hoặc đăng ký online và in đơn trên trang tuyển sinh của ĐHĐN tại địa chỉ https://ts.udn.vn;

-    Bản photo chứng minh nhân dân/căn cước công dân;

-    Bản photo chứng nhận tốt nghiệp THPT (nếu đã TN);

-    Bản photo học bạ THPT/giấy xác nhận điểm học THPT;

-    Biên lai nộp lệ phí ĐKXT (đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại điểm nhận hồ sơ) hoặc bản photocopy biên lai chuyển lệ phí ĐKXT qua bưu điện (đối với thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện) hoặc minh chứng chuyển lệ phí qua tài khoản;

-    Minh chứng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng (nếu đăng ký hưởng ưu tiên);

-    Minh chứng khác theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.

4.2. Lệ phí đăng ký xét tuyển

Lệ phí đăng ký xét tuyển: 45.000 đ/nguyện vọng.

4.3. Cách nộp lệ phí đăng ký xét tuyển

Thí sinh chọn một trong bốn hình thức nộp lệ phí đăng ký xét tuyển:

Cách 1: Nộp trực tiếp tại điểm nhận hồ sơ;

Cách 2: Chuyển qua bưu điện đến địa điểm nhận hồ sơ ở cơ sở đào tạo;

Cách 3: Chuyển lệ phí vào tài khoản của Đại học Đà Nẵng theo thông tin sau

   Đơn vị thụ hưởng: Đại học Đà Nẵng

  Tài khoản nhận: 113000176350;

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam,

chi nhánh Đà Nẵng (ViettinBank, CN Đà Nẵng).

            Cách 4: Nộp qua cổng thanh toán VNPAY

Lưu ý: Thí sinh cần ghi rõ thông tin khi chuyển lệ phí 

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO KẾT QỦA HỌC TẬP THPT VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Họ và tên thí sinh; Ngày sinh; Số điện thoại liên hệ.

5. Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

5.1. Thời gian nhận hồ sơ

Từ ngày 15/6/2020 đến 17h00 ngày 31/7/2020 (tính theo dấu bưu điện).

5.2. Địa điểm nhận hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến các cơ đào tạo theo thông báo tuyển sinh sẽ được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng (ưu tiên nộp hồ sơ vào cơ sở đào tạo đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1).

 Xem thông báo chi tiết: tại đây

 Tải Mẫu Đơn đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Mẫu 1B)

 Tải Mẫu Giấy xác nhận điểm học tập THPT (mẫu này chỉ dành cho thí sinh chưa có học bạ vào thời

 điểm nộp đơn) (Mẫu 2B)

 

       Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh vui lòng truy cập trang Tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ https://ts.udn.vn hoặc liên hệ với Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3835345 (bấm số 1)./.

TIN LIÊN QUAN