ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2024
Họ tên hoặc CCCD cần tìm:
 Họ tên Mã hồ sơ Ngày đăng ký Trạng thái Ngày nộp