THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
TTTênNgày mởNgày đóngTrạng thái 
1Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 năm 202115/04/202116/06/2021
2Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 202115/04/202116/06/2021
3Đăng ký dự thi năng khiếu dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 202115/04/202101/07/2021
4Đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 - Khóa 4308/02/202120/06/2021
5Đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV - Khóa 4308/02/202120/06/2021
6Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 1/202103/02/202131/03/2021Hết hạn
7Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 09/11 đến ngày 25/11/202010/11/202025/11/2020Hết hạn
8Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, từ ngày 15/10/2020 đến ngày 21/10/202015/10/202021/10/2020Hết hạn
9Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến ngày 31/10/202015/10/202031/10/2020Hết hạn
10Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Trường Đại học Sư phạm, từ ngày 08/10/2020 đến ngày 15/10/202008/10/202015/10/2020Hết hạn
11Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến ngày 15/10/202008/10/202015/10/2020Hết hạn
12Đăng ký xét tuyển vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 7/10 đến ngày 15/10/202008/10/202015/10/2020Hết hạn
13Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, từ ngày 06/10/2020 đến ngày 12/10/202006/10/202012/10/2020Hết hạn
14Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 5/10 đến ngày 10/10/202005/10/202009/10/2020Hết hạn
15Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/202005/10/202009/10/2020Hết hạn
16Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 20/09 đến ngày 10/10/202025/09/202010/10/2020Hết hạn
17Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 2/202015/09/202014/11/2020Hết hạn
18Đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 - Khóa 4214/09/202007/12/2020Hết hạn
19Đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV - Khóa 4214/09/202028/11/2020Hết hạn
20Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 10/09 đến ngày 21/09/202011/09/202021/09/2020Hết hạn
21Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 24/08 đến ngày 30/08/202024/08/202031/08/2020Hết hạn
22Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 06/09/202021/08/202006/09/2020Hết hạn
23Đăng ký xét tuyển vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 10/09/202021/08/202010/09/2020Hết hạn
24Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 31/08/202021/08/202031/08/2020Hết hạn
25Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 05/09/202021/08/202005/09/2020Hết hạn
26Đăng ký xét tuyển vào Khoa CNTT&TT theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 05/09/202021/08/202005/09/2020Hết hạn
27Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 05/09/202021/08/202005/09/2020Hết hạn
28Xét tuyển bổ sung đợt 1 - Khối ngành đào tạo giáo viên Trường Đại học Sư phạm06/08/202016/08/2020Hết hạn
29ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2020 THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT15/06/202031/07/2020Hết hạn
30Đăng ký xét tuyển đại học theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh15/06/202031/07/2020Hết hạn
31Đăng ký dự thi năng khiếu dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 202001/06/202012/08/2020Hết hạn
32Đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 - Khóa 4103/02/202017/06/2020Hết hạn
33Đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV - Khóa 4103/02/202030/05/2020Hết hạn
34Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 1/202001/02/202015/05/2020Hết hạn
35Đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 THPTQG vào Đại học Đà Nẵng năm 201928/08/201904/09/2019Hết hạn
36Đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 - Khóa 4028/08/201915/11/2019Hết hạn
37Đăng ký xét tuyển sau đại học - Khóa 40 (PFIEV)28/08/201929/11/2019Hết hạn
38Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN bổ sung đợt 1 năm 201909/08/201915/08/2019Hết hạn
39Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 3/201916/07/201905/09/2019Hết hạn
40Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN đợt 1 năm 201901/06/201921/07/2019Hết hạn
41Đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 - Khóa 3902/04/201904/07/2019Hết hạn
42Đăng ký dự thi năng khiếu dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 201901/04/201910/06/2019Hết hạn
43Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 2/201928/03/201909/05/2019Hết hạn
44Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 1/201920/12/201811/01/2019Hết hạn
45Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN bổ sung đợt 1 năm 201822/08/201828/08/2018Hết hạn
46Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 3823/07/201805/12/2018Hết hạn
47Đăng ký xét tuyển sau đại học - Khóa 38 (PFIEV)23/07/201826/10/2018Hết hạn
48Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 2/201823/07/201805/09/2018Hết hạn
49Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN đợt 1 năm 201802/07/201831/07/2018Hết hạn
50Đăng ký xét tuyển sau đại học - Khóa 39 (PFIEV)02/04/201826/07/2019Hết hạn
51Đăng ký dự thi năng khiếu dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 201801/04/201831/05/2018Hết hạn
52Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 3712/02/201827/04/2018Hết hạn
53Đăng ký xét tuyển sau đại học - Khóa 37 (PFIEV)12/02/201825/05/2018Hết hạn
54Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 1/201825/01/201802/03/2018Hết hạn
55Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 36 (Bổ sung)27/11/201720/12/2017Hết hạn
56Đăng ký xét tuyển sau đại học - Khóa 36 (PFIEV)25/09/201730/11/2017Hết hạn
57Đăng ký xét tuyển đợt 3 (21-25/8) THPTQG vào Đại học Đà Nẵng năm 201721/08/201725/08/2017Hết hạn
58Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN đợt 4 (21-25/8) năm 201721/08/201725/08/2017Hết hạn
59Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 3618/08/201710/11/2017Hết hạn
60Đăng ký xét tuyển đợt 2 THPTQG vào Đại học Đà Nẵng năm 201713/08/201717/08/2017Hết hạn
61Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN đợt 2 năm 201701/08/201707/08/2017Hết hạn
62Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 2/201721/07/201731/08/2017Hết hạn
63Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 35 (Bổ sung)08/05/201726/05/2017Hết hạn
64Đăng ký dự thi năng khiếu dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 201701/04/201731/05/2017Hết hạn
65Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN năm 201701/04/201701/07/2017Hết hạn
66Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 1/201724/02/201731/03/2017Hết hạn
67Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 3513/02/201705/05/2017Hết hạn
68Đăng ký xét tuyển sau đại học - Khóa 35 (PFIEV)13/02/201730/05/2017Hết hạn
69Đăng ký dự thi B1 khung Châu âu - Đợt 2219/08/201622/10/2016Hết hạn
70Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 3410/08/201601/11/2016Hết hạn
71Đăng ký theo phương thức tuyển sinh riêng vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 01/08/201612/08/2016Hết hạn
72Đăng ký dự thi năng khiếu dùng cho xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 201601/04/201610/06/2016Hết hạn
73Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 3302/02/201608/04/2016Hết hạn
74Đăng ký dự thi B1 khung Châu âu - Đợt 2120/01/201601/03/2016Hết hạn
75Đăng ký xét tuyển nguyện vọng I vào Đại học Đà Nẵng năm 201501/08/201520/08/2015Hết hạn
76Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm 2015 Đợt 201/08/201520/08/2015Hết hạn
77Đăng ký theo phương thức tuyển sinh riêng vào ĐHĐN năm 201515/03/201520/05/2015Hết hạn
78Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm 2015 Đợt 115/03/201520/05/2015Hết hạn