Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần và các học phần phải học bổ sung tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (cập nhật tháng 3 năm 2021)

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2021

Đại học Đà Nẵng công bố Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi; các học phần phải học bổ sung kiến thức cho ngành đúng hoặc phù hợp; ngành gần và ngành khác cho các ngành Quản lý và Quản trị áp dụng từ khóa tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021:

1. Trường Đại học Bách khoa  

2. Trường Đại học Kinh tế

3. Trường Đại học Sư phạm

4. Trường Đại học Ngoại ngữ 

TIN LIÊN QUAN