THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
TTTênNgày mởNgày đóngTrạng thái 
1Đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 năm 202415/04/202431/05/2024 Hết hạn
2Đăng ký xét tuyển vào đại học theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 202415/04/202431/05/2024 Hết hạn
3Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Kon Tum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 10/10/2023 đến 30/10/202310/10/202330/10/2023 Hết hạn
4Đăng ký xét tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Phân hiệu Kon Tum từ 10/10/2023 đến 30/10/202310/10/202330/10/2023 Hết hạn
5Đăng ký xét tuyển vào ĐH Sư phạm Kỹ thuật theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ ngày 25/09/2023 đến ngày 30/09/202325/09/202330/09/2023 Hết hạn
6Đăng ký xét tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật từ 25/9/2023 đến 30/9/202325/09/202330/09/2023 Hết hạn
7Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Kon Tum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 21/9/2023 đến 28/9/202321/09/202328/09/2023 Hết hạn
8Đăng ký xét tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Phân hiệu Kon Tum từ 21/9/2023 đến 28/9/202321/09/202328/09/2023 Hết hạn
9Đăng ký xét tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Trường Đại học Ngoại ngữ từ 15/9/2023 đến 20/9/202315/09/202320/09/2023 Hết hạn
10Đăng ký xét tuyển vào ĐH Sư phạm theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ ngày 15/9/2023 đến ngày 20/9/202315/09/202320/09/2023 Hết hạn
11Đăng ký xét tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Trường Đại học Sư phạm từ 15/9/2023 đến 20/9/202315/09/202320/09/2023 Hết hạn
12Đăng ký xét tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Trường Đại học Bách khoa từ 09/9/2023 đến 18/9/202309/09/202318/09/2023 Hết hạn
13Đăng ký xét tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh từ 10/9/2023 đến 15/9/202310/09/202315/09/2023 Hết hạn
14Đăng ký xét tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật từ 11/9/2023 đến 15/9/202311/09/202315/09/2023 Hết hạn
15Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Kon Tum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 11/9/2023 đến 15/9/202311/09/202315/09/2023 Hết hạn
16Đăng ký xét tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Phân hiệu Kon Tum từ 11/9/2023 đến 15/9/202311/09/202315/09/2023 Hết hạn
17Đăng ký xét tuyển vào Viện NC&ĐT Việt - Anh theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 11/9/2023 đến 15/9/202311/09/202315/09/2023 Hết hạn
18Đăng ký xét tuyển vào Khoa Y - Dược theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ ngày 9/9/2023 đến ngày 15/9/202309/09/202315/09/2023 Hết hạn
19Đăng ký xét tuyển vào Đại học Bách khoa theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 20/6/2023 đến 03/7/202320/06/202303/07/2023 Hết hạn
20Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Kon Tum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 22/6/2023 đến 03/7/202322/06/202303/07/2023 Hết hạn
21Đăng ký xét tuyển vào Viện NC&ĐT Việt - Anh theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 23/6/2023 đến 03/7/202323/06/202303/07/2023 Hết hạn
22Đăng ký xét tuyển vào Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 21/6/2023 đến 01/7/202321/06/202301/07/2023 Hết hạn
23Đăng ký xét tuyển vào Đại học Sư phạm theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 19/6/2023 đến 30/6/202319/06/202330/06/2023 Hết hạn
24Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo phương thức xét học bạ THPT vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 202315/04/202331/05/2023 Hết hạn
25Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM vào Đại học Đà Nẵng năm 202315/04/202331/05/2023 Hết hạn
26Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Phân hiệu Kon Tum năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 20/10/2022 đến 25/10/202220/10/202225/10/2022 Hết hạn
27Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Kon Tum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 20/10/2022 đến 25/10/202220/10/202225/10/2022 Hết hạn
28Đăng ký xét tuyển vào Khoa Y - Dược theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 05/10/2022 đến 18/10/202205/10/202218/10/2022 Hết hạn
29Đăng ký xét tuyển vào Đại học Sư phạm theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 05/10/2022 đến 15/10/202205/10/202215/10/2022 Hết hạn
30Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Sư phạm năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 05/10/2022 đến 15/10/202205/10/202215/10/2022 Hết hạn
31Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Viện Việt - Anh năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 05/10/2022 đến 12/10/202205/10/202212/10/2022 Hết hạn
32Đăng ký xét tuyển vào Viện NC&ĐT Việt-Anh theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 05/10/2022 đến 12/10/202205/10/202212/10/2022 Hết hạn
33Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Đại học Bách khoa năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 03/10/2022 đến 10/10/202203/10/202210/10/2022 Hết hạn
34Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 30/9/2022 đến 09/10/202230/09/202209/10/2022 Hết hạn
35Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Kon Tum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 21/9/2022 đến 05/10/202221/09/202205/10/2022 Hết hạn
36Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Phân hiệu Kon Tum năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 21/9/2022 đến 05/10/202221/09/202205/10/2022 Hết hạn
37Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Đại học Bách khoa năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 21/9/2022 đến 26/9/202221/09/202230/09/2022 Hết hạn
38Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 11/7/2022 đến ngày 16/7/202211/07/202216/07/2022 Hết hạn
39Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 09/7/2022 đến ngày 15/7/202209/07/202215/07/2022 Hết hạn
40Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo phương thức xét học bạ THPT vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 202210/05/202215/06/2022 Hết hạn
41Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM vào Đại học Đà Nẵng năm 202210/05/202215/06/2022 Hết hạn