THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
TTTênNgày mởNgày đóngTrạng thái 
1Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 35 (Bổ sung)08/05/201726/05/2017Hết hạn
2Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN năm 201701/04/201701/07/2017
3Đăng ký dự thi năng khiếu dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 201701/04/201731/05/2017Hết hạn
4Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 1/201724/02/201731/03/2017Hết hạn
5Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 3513/02/201705/05/2017Hết hạn
6Đăng ký xét tuyển sau đại học - Khóa 35 (PFIEV)13/02/201730/05/2017Hết hạn
7Đăng ký dự thi B1 khung Châu âu - Đợt 2219/08/201622/10/2016Hết hạn
8Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 3410/08/201601/11/2016Hết hạn
9Đăng ký theo phương thức tuyển sinh riêng vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 01/08/201612/08/2016Hết hạn
10Đăng ký dự thi năng khiếu dùng cho xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 201601/04/201610/06/2016Hết hạn
11Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 3302/02/201608/04/2016Hết hạn
12Đăng ký dự thi B1 khung Châu âu - Đợt 2120/01/201601/03/2016Hết hạn
13Đăng ký xét tuyển nguyện vọng I vào Đại học Đà Nẵng năm 201501/08/201520/08/2015Hết hạn
14Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm 2015 Đợt 201/08/201520/08/2015Hết hạn
15Đăng ký theo phương thức tuyển sinh riêng vào ĐHĐN năm 201515/03/201520/05/2015Hết hạn
16Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm 2015 Đợt 115/03/201520/05/2015Hết hạn