THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
TTTênNgày mởNgày đóngTrạng thái 
1Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN bổ sung đợt 1 năm 201822/08/201828/08/2018Hết hạn
2Đăng ký xét tuyển sau đại học - Khóa 38 (PFIEV)23/07/201826/10/2018Hết hạn
3Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 2/201823/07/201805/09/2018Hết hạn
4Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 3823/07/201805/12/2018Hết hạn
5Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN đợt 1 năm 201802/07/201831/07/2018Hết hạn
6Đăng ký dự thi năng khiếu dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 201801/04/201831/05/2018Hết hạn
7Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 3712/02/201827/04/2018Hết hạn
8Đăng ký xét tuyển sau đại học - Khóa 37 (PFIEV)12/02/201825/05/2018Hết hạn
9Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 1/201825/01/201802/03/2018Hết hạn
10Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 36 (Bổ sung)27/11/201720/12/2017Hết hạn
11Đăng ký xét tuyển sau đại học - Khóa 36 (PFIEV)25/09/201730/11/2017Hết hạn
12Đăng ký xét tuyển đợt 3 (21-25/8) THPTQG vào Đại học Đà Nẵng năm 201721/08/201725/08/2017Hết hạn
13Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN đợt 4 (21-25/8) năm 201721/08/201725/08/2017Hết hạn
14Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 3618/08/201710/11/2017Hết hạn
15Đăng ký xét tuyển đợt 2 THPTQG vào Đại học Đà Nẵng năm 201713/08/201717/08/2017Hết hạn
16Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN đợt 2 năm 201701/08/201707/08/2017Hết hạn
17Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 2/201721/07/201731/08/2017Hết hạn
18Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 35 (Bổ sung)08/05/201726/05/2017Hết hạn
19Đăng ký dự thi năng khiếu dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 201701/04/201731/05/2017Hết hạn
20Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN năm 201701/04/201701/07/2017Hết hạn
21Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 1/201724/02/201731/03/2017Hết hạn
22Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 3513/02/201705/05/2017Hết hạn
23Đăng ký xét tuyển sau đại học - Khóa 35 (PFIEV)13/02/201730/05/2017Hết hạn
24Đăng ký dự thi B1 khung Châu âu - Đợt 2219/08/201622/10/2016Hết hạn
25Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 3410/08/201601/11/2016Hết hạn
26Đăng ký theo phương thức tuyển sinh riêng vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 01/08/201612/08/2016Hết hạn
27Đăng ký dự thi năng khiếu dùng cho xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 201601/04/201610/06/2016Hết hạn
28Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 3302/02/201608/04/2016Hết hạn
29Đăng ký dự thi B1 khung Châu âu - Đợt 2120/01/201601/03/2016Hết hạn
30Đăng ký xét tuyển nguyện vọng I vào Đại học Đà Nẵng năm 201501/08/201520/08/2015Hết hạn
31Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm 2015 Đợt 201/08/201520/08/2015Hết hạn
32Đăng ký theo phương thức tuyển sinh riêng vào ĐHĐN năm 201515/03/201520/05/2015Hết hạn
33Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm 2015 Đợt 115/03/201520/05/2015Hết hạn