THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
TTTênNgày mởNgày đóngTrạng thái 
1Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ vào Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đợt 2 năm 202214/11/202218/12/2022 Hết hạn
2Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ cho người nước ngoài vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 2 năm 202206/10/202229/11/2022 Hết hạn
3Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 2 năm 202219/08/202229/11/2022 Hết hạn
4Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Phân hiệu Kon Tum năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 20/10/2022 đến 25/10/202220/10/202225/10/2022 Hết hạn
5Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Kon Tum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 20/10/2022 đến 25/10/202220/10/202225/10/2022 Hết hạn
6Đăng ký xét tuyển vào Khoa Y - Dược theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 05/10/2022 đến 18/10/202205/10/202218/10/2022 Hết hạn
7Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Sư phạm năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 05/10/2022 đến 15/10/202205/10/202215/10/2022 Hết hạn
8Đăng ký xét tuyển vào Đại học Sư phạm theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 05/10/2022 đến 15/10/202205/10/202215/10/2022 Hết hạn
9Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Viện Việt - Anh năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 05/10/2022 đến 12/10/202205/10/202212/10/2022 Hết hạn
10Đăng ký xét tuyển vào Viện NC&ĐT Việt-Anh theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 05/10/2022 đến 12/10/202205/10/202212/10/2022 Hết hạn
11Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Đại học Bách khoa năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 03/10/2022 đến 10/10/202203/10/202210/10/2022 Hết hạn
12Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 30/9/2022 đến 09/10/202230/09/202209/10/2022 Hết hạn
13Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Kon Tum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 21/9/2022 đến 05/10/202221/09/202205/10/2022 Hết hạn
14Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Phân hiệu Kon Tum năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 21/9/2022 đến 05/10/202221/09/202205/10/2022 Hết hạn
15Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Đại học Bách khoa năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 21/9/2022 đến 26/9/202221/09/202230/09/2022 Hết hạn
16Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ vào Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đợt 1 năm 202205/08/202209/09/2022 Hết hạn
17Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 11/7/2022 đến ngày 16/7/202211/07/202216/07/2022 Hết hạn
18Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 09/7/2022 đến ngày 15/7/202209/07/202215/07/2022 Hết hạn
19Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đợt 1 năm 202218/04/202210/07/2022 Hết hạn
20Đăng ký dự thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 202210/05/202204/07/2022 Hết hạn
21Đăng ký xét tuyển thẳng trình độ Đại học vào Trường Đại học Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN năm 202215/06/202230/06/2022 Hết hạn
22Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN năm 202210/05/202215/06/2022 Hết hạn
23Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo phương thức xét học bạ THPT vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 202210/05/202215/06/2022 Hết hạn
24Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM vào Đại học Đà Nẵng năm 202210/05/202215/06/2022 Hết hạn
25Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN năm 202210/05/202215/06/2022 Hết hạn
26Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 25/11/2021 đến ngày 05/12/202125/11/202106/12/2021 Hết hạn
27Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 05/11/2021 đến ngày 15/11/202105/11/202116/11/2021 Hết hạn
28Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/10/202101/10/202115/10/2021 Hết hạn
29Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 01/9/2021 đến ngày 17/9/202101/09/202118/09/2021 Hết hạn
30Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 2/202123/08/202118/09/2021 Hết hạn
31Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học CNTT&TT Việt-Hàn theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 18/8/2021 đến 05/9/202118/08/202106/09/2021 Hết hạn
32Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 25/8/2021đến 05/9/202125/08/202106/09/2021 Hết hạn
33Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 24/8/2021 đến ngày 29/8/202124/08/202130/08/2021 Hết hạn
34Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 11/8/2021đến 23/8/202111/08/202124/08/2021 Hết hạn
35Đăng ký xét tuyển vào ĐH Sư phạm theo phương thức xét học bạ THPT (dành cho các ngành có môn năng khiếu) đợt BS từ 22/7/2021 đến 31/7/202122/07/202107/08/2021 Hết hạn
36Đăng ký dự thi năng khiếu TDTT dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 202123/07/202107/08/2021 Hết hạn
37Đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 - Khóa 4308/02/202102/08/2021 Hết hạn
38Đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV - Khóa 4308/02/202102/08/2021 Hết hạn
39Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 22/7/2021 đến 31/7/202122/07/202101/08/2021 Hết hạn
40Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 15/7/2021 đến ngày 30/7/202115/07/202131/07/2021 Hết hạn
41Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 15/7/2021 đến 30/7/202115/07/202131/07/2021 Hết hạn
42Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 15/7/2021 đến 30/7/202115/07/202131/07/2021 Hết hạn
43Đăng ký dự thi năng khiếu dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 202115/04/202101/07/2021 Hết hạn
44Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 năm 202115/04/202116/06/2021 Hết hạn
45Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 202115/04/202116/06/2021 Hết hạn
46Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN năm 202115/04/202116/06/2021 Hết hạn
47Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 1/202103/02/202131/03/2021 Hết hạn
48Đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 - Khóa 4214/09/202007/12/2020 Hết hạn
49Đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV - Khóa 4214/09/202028/11/2020 Hết hạn
50Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 09/11 đến ngày 25/11/202010/11/202025/11/2020 Hết hạn
51Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 2/202015/09/202014/11/2020 Hết hạn
52Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến ngày 31/10/202015/10/202031/10/2020 Hết hạn
53Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, từ ngày 15/10/2020 đến ngày 21/10/202015/10/202021/10/2020 Hết hạn
54Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Trường Đại học Sư phạm, từ ngày 08/10/2020 đến ngày 15/10/202008/10/202015/10/2020 Hết hạn
55Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến ngày 15/10/202008/10/202015/10/2020 Hết hạn
56Đăng ký xét tuyển vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 7/10 đến ngày 15/10/202008/10/202015/10/2020 Hết hạn
57Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, từ ngày 06/10/2020 đến ngày 12/10/202006/10/202012/10/2020 Hết hạn
58Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 20/09 đến ngày 10/10/202025/09/202010/10/2020 Hết hạn
59Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 5/10 đến ngày 10/10/202005/10/202009/10/2020 Hết hạn
60Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/202005/10/202009/10/2020 Hết hạn
61Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 10/09 đến ngày 21/09/202011/09/202021/09/2020 Hết hạn
62Đăng ký xét tuyển vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 10/09/202021/08/202010/09/2020 Hết hạn
63Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 06/09/202021/08/202006/09/2020 Hết hạn
64Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 05/09/202021/08/202005/09/2020 Hết hạn
65Đăng ký xét tuyển vào Khoa CNTT&TT theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 05/09/202021/08/202005/09/2020 Hết hạn
66Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 05/09/202021/08/202005/09/2020 Hết hạn
67Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 24/08 đến ngày 30/08/202024/08/202031/08/2020 Hết hạn
68Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 31/08/202021/08/202031/08/2020 Hết hạn
69Xét tuyển bổ sung đợt 1 - Khối ngành đào tạo giáo viên Trường Đại học Sư phạm06/08/202016/08/2020 Hết hạn
70Đăng ký dự thi năng khiếu dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 202001/06/202012/08/2020 Hết hạn
71ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2020 THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT15/06/202031/07/2020 Hết hạn
72Đăng ký xét tuyển đại học theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh15/06/202031/07/2020 Hết hạn
73Đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 - Khóa 4103/02/202017/06/2020 Hết hạn
74Đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV - Khóa 4103/02/202030/05/2020 Hết hạn
75Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 1/202001/02/202015/05/2020 Hết hạn
76Đăng ký xét tuyển sau đại học - Khóa 40 (PFIEV)28/08/201929/11/2019 Hết hạn
77Đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 - Khóa 4028/08/201915/11/2019 Hết hạn
78Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 3/201916/07/201905/09/2019 Hết hạn
79Đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 THPTQG vào Đại học Đà Nẵng năm 201928/08/201904/09/2019 Hết hạn
80Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN bổ sung đợt 1 năm 201909/08/201915/08/2019 Hết hạn
81Đăng ký xét tuyển sau đại học - Khóa 39 (PFIEV)02/04/201826/07/2019 Hết hạn
82Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN đợt 1 năm 201901/06/201921/07/2019 Hết hạn
83Đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 - Khóa 3902/04/201904/07/2019 Hết hạn
84Đăng ký dự thi năng khiếu dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 201901/04/201910/06/2019 Hết hạn
85Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 2/201928/03/201909/05/2019 Hết hạn
86Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 1/201920/12/201811/01/2019 Hết hạn
87Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 3823/07/201805/12/2018 Hết hạn
88Đăng ký xét tuyển sau đại học - Khóa 38 (PFIEV)23/07/201826/10/2018 Hết hạn
89Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 2/201823/07/201805/09/2018 Hết hạn
90Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN bổ sung đợt 1 năm 201822/08/201828/08/2018 Hết hạn
91Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN đợt 1 năm 201802/07/201831/07/2018 Hết hạn
92Đăng ký dự thi năng khiếu dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 201801/04/201831/05/2018 Hết hạn
93Đăng ký xét tuyển sau đại học - Khóa 37 (PFIEV)12/02/201825/05/2018 Hết hạn
94Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 3712/02/201827/04/2018 Hết hạn
95Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 1/201825/01/201802/03/2018 Hết hạn
96Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 36 (Bổ sung)27/11/201720/12/2017 Hết hạn
97Đăng ký xét tuyển sau đại học - Khóa 36 (PFIEV)25/09/201730/11/2017 Hết hạn
98Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 3618/08/201710/11/2017 Hết hạn
99Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 2/201721/07/201731/08/2017 Hết hạn
100Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN đợt 4 (21-25/8) năm 201721/08/201725/08/2017 Hết hạn
101Đăng ký xét tuyển đợt 3 (21-25/8) THPTQG vào Đại học Đà Nẵng năm 201721/08/201725/08/2017 Hết hạn
102Đăng ký xét tuyển đợt 2 THPTQG vào Đại học Đà Nẵng năm 201713/08/201717/08/2017 Hết hạn
103Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN đợt 2 năm 201701/08/201707/08/2017 Hết hạn
104Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN năm 201701/04/201701/07/2017 Hết hạn
105Đăng ký dự thi năng khiếu dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 201701/04/201731/05/2017 Hết hạn
106Đăng ký xét tuyển sau đại học - Khóa 35 (PFIEV)13/02/201730/05/2017 Hết hạn
107Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 35 (Bổ sung)08/05/201726/05/2017 Hết hạn
108Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 3513/02/201705/05/2017 Hết hạn
109Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 1/201724/02/201731/03/2017 Hết hạn
110Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 3410/08/201601/11/2016 Hết hạn
111Đăng ký dự thi B1 khung Châu âu - Đợt 2219/08/201622/10/2016 Hết hạn
112Đăng ký theo phương thức tuyển sinh riêng vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 01/08/201612/08/2016 Hết hạn
113Đăng ký dự thi năng khiếu dùng cho xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 201601/04/201610/06/2016 Hết hạn
114Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 3302/02/201608/04/2016 Hết hạn
115Đăng ký dự thi B1 khung Châu âu - Đợt 2120/01/201601/03/2016 Hết hạn
116Đăng ký xét tuyển nguyện vọng I vào Đại học Đà Nẵng năm 201501/08/201520/08/2015 Hết hạn
117Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm 2015 Đợt 201/08/201520/08/2015 Hết hạn
118Đăng ký theo phương thức tuyển sinh riêng vào ĐHĐN năm 201515/03/201520/05/2015 Hết hạn
119Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm 2015 Đợt 115/03/201520/05/2015 Hết hạn