Điểm nhận đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2018

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 16 tháng 7 năm 2018

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm nhận đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2018 của các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Thí sinh xem thông tin chi tiết tại đây.

TIN LIÊN QUAN