ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐH BÁCH KHOA THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT ĐỢT BS TỪ NGÀY 20/6/2023 ĐẾN NGÀY 03/7/2023
Họ tên hoặc CCCD cần tìm:
 Họ tên Mã hồ sơ Ngày đăng ký Trạng thái Ngày nộp