HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 2 THPTQG VÀO ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TỪ 03/10/2022 ĐẾN 10/10/2022
Hết hạn đăng ký

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Vùng tuyển, đối tượng và chính sách ưu tiên

- Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước;

- Đối tượng: thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT năm 2022;

- Chính sách ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

2. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển

- Thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng;

- Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất;

- Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký;

- Đối với mỗi thí sinh: việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển tối đa vào 01 nguyện vọng;

3. Lệ phí đăng ký xét tuyển

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000 đ/nguyện vọng.

 

 Để được giải đáp các quy định về đăng ký xét tuyển, thí sinh liên hệ:

BAN ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Điện thoại: 0236.3835 345

Email: tuyensinhdhdn1@ac.udn.vn

    - Để được hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong quá trình đăng ký, thí sinh liên hệ:

TỔ QUẢN TRỊ MẠNG - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Điện thoại: 0236.3817 533

Email: dqtrung@udn.vn 

Trong mail thí sinh cung cấp: Họ tên, CMND/CCCD, số điện thoại cá nhân và nêu rõ thông tin cần hỗ trợ 

II. ĐĂNG KÝ

1. Năm dự thi tốt nghiệp:
2. Số CMND/CCCD:

Hết hạn đăng ký