HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀO PHÂN HIỆU KON TUM TỪ 10/10/2023 ĐẾN 30/10/2023
Hết hạn đăng ký

A. HƯỚNG DẪN CHUNG

B. ĐĂNG KÝ

1. Năm dự thi tốt nghiệp:
2. Số CCCD:

Hết hạn đăng ký