HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TỪ 15/9/2023 ĐẾN 20/9/2023
Hết hạn đăng ký

A. HƯỚNG DẪN CHUNG

B. ĐĂNG KÝ

1. Năm dự thi tốt nghiệp:
2. Số CCCD:

Hết hạn đăng ký