HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀO VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT-ANH TỪ 10/9/2023 ĐẾN 15/9/2023
Hết hạn đăng ký

A. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Hướng dẫn đăng ký trực tuyến

    Thí sinh thực hiện qua 4 bước gồm:

             Bước 1: Lập phiếu đăng ký

             Bước 2: Đính kèm hồ sơ các minh chứng 

             Bước 3: Xác nhận đăng ký

             Bước 4: Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến qua ứng dụng Smart Banking (mục QR Pay) của ngân hàng

2. Thời gian đăng ký, lệ phí

    - Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: từ ngày 10/9/2023 đến ngày 15/9/2023

    - Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000 đ/nguyện vọng

3. Một số lưu ý: 

    - Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 1 hồ sơ theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào các trường thành viên của ĐHĐN

     - Sau Bước 3, thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, tổ hợp xét tuyển, không được bổ sung nguyện vọng.

    - Thí sinh đăng ký xét tuyển thành công sau khi kết thúc Bước 4

 

    - Để được giải đáp các quy định về đăng ký xét tuyển, thí sinh liên hệ:

BAN ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Điện thoại: 0236.3835 345

Email: tuyensinhdhdn1@ac.udn.vn

    - Để được hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong quá trình đăng ký, thí sinh liên hệ:

TỔ QUẢN TRỊ MẠNG - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Điện thoại: 0236.3817 533

Email: dqtrung@udn.vn 

Trong mail thí sinh cung cấp: Họ tên, CMND/CCCD, số điện thoại cá nhân và nêu rõ thông tin cần hỗ trợ 

B. ĐĂNG KÝ

1. Năm dự thi tốt nghiệp:
2. Số CCCD:

Hết hạn đăng ký