HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG THEO KẾT QUẢ THI THPTQG VÀO PHÂN HIỆU KON TUM TỪ 20/10/2022 ĐẾN 25/10/2022
Hết hạn đăng ký

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

II. ĐĂNG KÝ

1. Năm dự thi tốt nghiệp:
2. Số CMND/CCCD:

Hết hạn đăng ký