HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA
ĐH QUỐC GIA TPHCM NĂM 2022

Hết hạn đăng ký

A. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ gồm: 

    Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân

    Chứng nhận tốt nghiệp THPT (nếu đã TN)

    Minh chứng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng (nếu đăng ký hưởng ưu tiên)

    Minh chứng khác theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.

2. Hướng dẫn đăng ký trực tuyến

    Thí sinh thực hiện qua 4 bước gồm:

            Bước 1: Lập phiếu đăng ký

            Bước 2: Đính kèm hồ sơ các minh chứng 

            Bước 3: Xác nhận đăng ký 

            Bước 4: Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến qua ứng dụng Smart Banking (mục QR Pay) của ngân hàng

3. Thời gian đăng ký, lệ phí

    Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: từ ngày 10/05/2022 đến ngày 05/06/2022

    Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000 đ/nguyện vọng 


4. Một số lưu ý:

    Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 hồ sơ cho phương thức xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL

    Sau khi xác nhận đăng ký tại Bước 3, thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng.

    Thí sinh có thể nộp hồ sơ ĐKXT khi chưa có chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022), chưa có kết quả thi ĐGNL; Thí sinh nộp bổ sung các kết quả thi này khi có yêu cầu của Hội đồng tuyển sinh

    Để được giải đáp các quy định về đăng ký xét tuyển, thí sinh liên hệ:

BAN ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Điện thoại: 0236.3835 345

Email: tuyensinhdhdn1@ac.udn.vn

    Để được hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong quá trình đăng ký, thí sinh liên hệ

TỔ QUẢN TRỊ MẠNG - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Điện thoại: 0236.3817 533

Email: dqtrung@udn.vn 

B. ĐĂNG KÝ

1. Năm tốt nghiệp THPT:
2. Số CCCD:

Hết hạn đăng ký