ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐH QUỐC GIA TPHCM NĂM 2022
Họ và tên: