Tra cứu kết quả trúng tuyển của các phương thức xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2023

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 23 tháng 8 năm 2023

Để xem được kết quả trúng tuyển của các phương thức xét tuyển vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2023, thí sinh hãy truy cập vào địa chỉ bên dưới để tra cứu:

Link tra cứu