HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐH SƯ PHẠM THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT ĐỢT BS TỪ NGÀY 05/10/2022 ĐẾN NGÀY 15/10/2022
Hết hạn đăng ký

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Vùng tuyển, đối tượng và chính sách ưu tiên

- Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước;

- Đối tượng: thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2022 và các năm trước;

- Chính sách ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

2. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển

2.1. Nguyên tắc đăng ký

- Thí sinh đăng ký bằng hình thức trực tuyến trên trang tuyển sinh của ĐHĐN;

- Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng của Phân hiệu Kon Tum.

- Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất;

- Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã xác nhận trên hệ thống đăng ký trực tuyến.

2.2. Nguyên tắc xét tuyển

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn học theo thang điểm 10 cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

- Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là trung bình cộng điểm môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển ưu tiên cho thí sinh có nguyện vọng cao hơn;

- Thí sinh không cung cấp minh chứng để hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được cộng điểm ưu tiên đối tượng.

3. Lệ phí đăng ký xét tuyển

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000 đ/nguyện vọng;

 

 Để được giải đáp các quy định về đăng ký xét tuyển, thí sinh liên hệ:

BAN ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Điện thoại: 0236.3835 345

Email: tuyensinhdhdn1@ac.udn.vn

    - Để được hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong quá trình đăng ký, thí sinh liên hệ:

TỔ QUẢN TRỊ MẠNG - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Điện thoại: 0236.3817 533

Email: dqtrung@udn.vn 

Trong mail thí sinh cung cấp: Họ tên, CMND/CCCD, số điện thoại cá nhân và nêu rõ thông tin cần hỗ trợ 

II. ĐĂNG KÝ

1. Năm tốt nghiệp THPT:
2. Số CMND/CCCD:

Hết hạn đăng ký