THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
STTTênNgày mởNgày đóngGhi chú 
1Đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 năm 202210/05/202215/06/2022
2Dot thu10/05/202210/06/2022
3Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 25/11/2021 đến 05/12/202125/11/202105/12/2021
4Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 05/11/2021 đến 15/11/202105/11/202115/11/2021
5Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 01/10/2021 đến 15/10/202101/10/202115/10/2021
6Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 01/9/2021 đến 17/9/202101/09/202117/09/2021
7Đăng ký xét tuyển vào ĐH Sư phạm Kỹ thuật theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 25/8/2021 đến 05/9/202125/08/202105/09/2021
8Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 24/8/2021 đến 29/8/202124/08/202129/08/2021
9Đăng ký xét tuyển vào ĐH CNTT&TT Việt Hàn theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 18/8/2021 đến 05/9/202118/08/202105/09/2021
10Đăng ký xét tuyển vào ĐH Bách khoa theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 11/8/2021 đến 23/8/202111/08/202123/08/2021
11Đăng ký xét tuyển vào ĐH Sư phạm Kỹ thuật theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 22/7/2021 đến 31/7/202122/07/202131/07/2021
12Đăng ký xét tuyển vào ĐH Sư phạm theo phương thức xét học bạ THPT (dành cho các ngành có môn năng khiếu) đợt BS từ 22/7/2021 đến 31/7/202122/07/202106/08/2021
13Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 15/7/2021 đến 30/7/202115/07/202130/07/2021
14Đăng ký xét tuyển vào ĐH Bách khoa theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 15/7/2021 đến 30/7/202115/07/202130/07/2021
15Đăng ký xét tuyển vào ĐH Sư phạm theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 15/7/2021 đến 30/7/202115/07/202130/07/2021
16Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 năm 202108/04/202115/06/2021
17Đăng ký thử học bạ08/02/202115/06/2021
18Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 09/11 đến ngày 25/11/202010/11/202025/11/2020
19Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến ngày 31/10/202015/10/202031/10/2020
20Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến ngày 15/10/202008/10/202015/10/2020
21Đăng ký xét tuyển vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 7/10 đến ngày 15/10/202007/10/202015/10/2020
22Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/202005/10/202008/10/2020
23Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 25/09 đến ngày 10/10/202020/09/202010/10/2020
24Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 10/09 đến ngày 21/09/202010/09/202021/09/2020
25Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 24/08 đến ngày 30/08/202024/08/202031/08/2020
26Đăng ký xét tuyển vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 10/09/202021/08/202010/09/2020
27Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 31/08/202021/08/202031/08/2020
28Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 05/09/202021/08/202005/09/2020
29Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 05/09/202021/08/202005/09/2020
30Đăng ký xét tuyển vào Khoa CNTT&TT theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 05/09/202021/08/202005/09/2020
31Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 06/09/202021/08/202006/09/2020
32Xét tuyển bổ sung đợt 1 - Khối ngành đào tạo giáo viên Trường Đại học Sư phạm06/08/202016/08/2020
33ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2020 THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT15/06/202031/07/2020
34Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN bổ sung đợt 2 năm 201920/09/201925/03/2020
35Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN bổ sung đợt 1 năm 201909/08/201915/08/2019
36Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN đợt 1 năm 201920/05/201923/05/2020
37Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN bổ sung đợt 1 năm 201822/08/201828/08/2018
38Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN đợt 1 năm 201827/06/201831/07/2018
39Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN đợt 4 (21-25/8) năm 201721/08/201725/07/2017
40Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN đợt 3 (13-17/8) năm 201713/08/201717/08/2017
41Đăng ký xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 Đợt 201/08/201612/08/2016
42Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm 2015 Đợt 201/08/201520/08/2015
43Đăng ký theo phương thức tuyển sinh riêng vào ĐHĐN năm 201515/03/201520/05/2015
44Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm 2015 Đợt 115/03/201520/05/2015