Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 1 tháng 3 năm 2017

Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 35 cho 20 ngành tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

 Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 28/4/2017.

 Thời gian xét tuyển: dự kiến ngày 27/5/2017.

Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 35 tại đây.

Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây.


TIN LIÊN QUAN