Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 05/10 đến ngày 15/10/2022

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 24 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm, đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 05/10 đến ngày 15/10/2022 như sau:

1. Phương thức xét điểm thi THPT 

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

1

7140202

Giáo dục Tiểu học

24.8

2

7140201

Giáo dục Mầm non

19.35

3

7140221

Sư phạm Âm nhạc

20.16

Ghi chú:

(1) Điểm trúng tuyển được quy về thang điểm 30.

(2) Thí sinh trúng tuyển phải đạt các tiêu chí sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng Điểm trúng tuyển vào ngành

2. Phương thức xét Học bạ THPT 

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

1

7140201

Giáo dục Mầm non

25.28

2

7140206

Giáo dục thể chất

23.82

Ghi chú:

(1) Điểm trúng tuyển được quy về thang điểm 30.

(2) Thí sinh trúng tuyển phải đạt các tiêu chí sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng Điểm trúng tuyển vào ngành 

TIN LIÊN QUAN