Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi THPT vào Đại học Sư phạm Kỹ thuật, đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 30/9 đến ngày 09/10/2022

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi THPT vào Đại học Sư phạm Kỹ thuật, đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 30/9 đến ngày 09/10/2022 như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

1

7580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị)

18.90

2

7540102

Kỹ thuật thực phẩm

16.55

3

7140214

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin)

22.35

Ghi chú:

(1) Điểm trúng tuyển được quy về thang điểm 30.

(2) Thí sinh trúng tuyển phải đạt các tiêu chí sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng Điểm trúng tuyển vào ngành

TIN LIÊN QUAN