Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 21/9 đến ngày 05/10/2022

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 10 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 21/9 đến ngày 05/10/2022 như sau:

1. Theo phương thức xét Học bạ THPT 

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

1

7380107

Luật kinh tế

15

2

7340101

Quản trị kinh doanh

15

3

7340301

Kế toán

15

4

7340201

Tài chính - Ngân hàng

15

5

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

15

6

7310205

Quản lý nhà nước

15

7

7480201

Công nghệ thông tin

15

8

7580201

Kỹ thuật xây dựng

17

Ghi chú:

(1) Điểm trúng tuyển được quy về thang điểm 30.

(2) Thí sinh trúng tuyển phải đạt các tiêu chí sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng Điểm trúng tuyển vào ngành

2. Theo phương thức xét điểm thi THPT

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

1

7140202

Giáo dục tiểu học

23.25

2

7380107

Luật kinh tế

15

3

7340101

Quản trị kinh Doanh

15

4

7340301

Kế Toán

15

5

7340201

Tài chính – Ngân hàng

15

6

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

15

7

7310205

Quản lý nhà nước

15

8

7480201

Công nghệ thông tin

15

9

7580201

Kỹ thuật xây dựng

17

Ghi chú:

(1) Điểm trúng tuyển được quy về thang điểm 30.

(2) Thí sinh trúng tuyển phải đạt các tiêu chí sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng Điểm trúng tuyển vào ngành

TIN LIÊN QUAN