Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 vào Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đợt bổ sung từ ngày 05/10/2022 đến ngày 15/10/2022

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy vào các ngành của Trường Đại học Sư phạm, đợt bổ sung, xét theo kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022 như sau:

          1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển: xem tại đây

          2. Vùng tuyển, đối tượng và chính sách ưu tiên

- Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước;

- Đối tượng: thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT năm 2022; đối với các ngành có môn môn Năng khiếu, chỉ xét tuyển với thí sinh đã thi Năng khiếu tại Trường Đại học Sư phạm năm 2022.          

- Chính sách ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

3. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển

- Thí sinh đăng ký bằng hình thức trực tuyến trên trang tuyển sinh của ĐHĐN;

- Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng vào các ngành của Trường Đại học Sư phạm. Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp,  nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất;

- Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký;

- Đối với mỗi thí sinh: việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển tối đa vào 01 nguyện vọng đã đăng ký;

- Thí sinh không cung cấp đầy đủ các minh chứng theo quy định trong quá trình đăng ký trực tuyến không được xét tuyển;

- Thí sinh không cung cấp minh chứng để hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được cộng điểm ưu tiên đối tượng;

- Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã xác nhận trên hệ thống đăng ký trực tuyến của ĐHĐN.

4. Lệ phí đăng ký xét tuyển

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000 đ/nguyện vọng.

        - Thí sinh nộp lệ phí qua cổng thanh toán VNPay trong quá trình đăng ký trực tuyến.

5. Thời gian, địa chỉ đăng ký xét tuyển

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 05/10/2022 đến hết ngày 15/10/2022.

- Địa chỉ đăng ký: https://ts.udn.vn

Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh vui lòng truy cập trang Tuyển sinh của ĐHĐN tại địa chỉ https://ts.udn.vn; trang tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN tại địa chỉ: https://tuyensinh.ued.udn.vn liên hệ với Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm, số điện thoại: 0236 3789976 hoặc liên hệ với Ban Đào tạo, ĐHĐN, số 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng, hotline: 0236 3835345, email: tuyensinhdhdn1@ac.udn.vn./.

TIN LIÊN QUAN