Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2022

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 27 tháng 1 năm 2022

Đại học Đà Nẵng công bố thông tin đăng ký xét tuyển vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2022, trình độ đại học, hệ chính quy như sau:

1. Trường Đại học Bách khoa: ngày 04/5; cập nhật ngày 19/5

2. Trường Đại học Kinh tế

3. Trường Đại học Sư phạm: ngày 05/5; cập nhật ngày 13/5

4. Trường Đại học Ngoại ngữ: ngày 27/4; cập nhật ngày 10/5

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật: ngày 06/5; ngày 19/5

6. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn: ngày 30/4; cập nhật ngày 14/5

7. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

8. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh: ngày 9/5; cập nhật ngày 13/5

9. Khoa Y Dược

TIN LIÊN QUAN