Điểm chuẩn vào Trường Đại học Sư phạm theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 15/7 đến ngày 30/7 năm 2021

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 11 tháng 8 năm 2021

Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày15/7 đến ngày 30/7 năm 2021 vào Trường Đại học Sư phạm như sau:

STT

Ngành

Tên ngành, chuyên ngành

Điểm
trúng tuyển

1

7140204

Giáo dục Công dân

21.00

2

7140205

Giáo dục Chính trị

22.00

3

7140210

Sư phạm Tin học

18.00

4

7140246

Sư phạm Công nghệ

23.50

5

7140247

Sư phạm Khoa học tự nhiên

20.00

6

7140249

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

18.00

7

7229010

Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế)

16.00

8

7229030

Văn học

17.00

9

7229040

Văn hoá học

16.00

10

7310501

Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch)

16.00

11

7420201

Công nghệ Sinh học

16.00

12

7440112

Hóa học, gồm các chuyên ngành:
1. Hóa Dược;
2. Hóa phân tích môi trường

16.00

13

7480201

Công nghệ thông tin

16.00

14

7760101

Công tác xã hội

16.00

15

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

16.00

Ghi chú:

Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.


TIN LIÊN QUAN