Điểm chuẩn vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 22/7 đến ngày 31/7 năm 2021

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 10 tháng 8 năm 2021

Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 22/7 đến ngày 31/7 năm 2021 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật như sau:

STT

Ngành

Tên ngành, chuyên ngành

Điểm
trúng tuyển

1

7510101

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

19.90

Ghi chú:

Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.

TIN LIÊN QUAN